Previous Page  5 / 10 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 10 Next Page
Page Background

5

Managementinformatie

Het ONT-Pakket houdt verschillende informatie bij en genereert overzichten waardoor u een goed

inzicht krijgt in uw bedrijfsvoering.

Om zicht te houden op de omzet kunt u op verrichtingsniveau en op persoonsniveau informatie

verzamelen. Een overzicht van de omzet in euro kunt u per behandelaar of voor alle behandelaars

samen maken. Deze overzichten kunt u printen, ook als grafiek.

U kunt per kalenderjaar een overzicht afdrukken waarop per maand per code wordt aangegeven

hoe vaak deze gedeclareerd is. Ook het lopende jaar kunt u bekijken en afdrukken. Hierdoor hebt u

een beter inzicht in uw omzetonderdelen.

Welke codes gebruikt u het meest.

Omzetgegevens snel vergelijken in

een grafiek naar keuze.

Alle declaraties overzichtelijk bij elkaar en te sorteren en te zoeken op nummer, datum,

debiteur, status etc.

Vanuit o.a. dit scherm is het mogelijk de betaling of deelbetaling registreren.

De debiteuren worden in een overzicht gesplitst in verzekeraars, patiënten en para-medici.

Verder kunt u op declaratieniveau bijhouden wat de status van een declaratie is en of er al dan

niet (deel)betalingen op hebben plaatsgevonden.

De voortgang van behandelingen kunt u bijhouden tot en met de status gedeclareerd. U kunt dit

op patiëntniveau bijhouden, deze worden in een algeheel overzicht gepresenteerd zodat u de

werkzaamheden kunt plannen.

De bezetting van uw behandelkamer(s) kunt u in de gaten houden door overzichten te gebrui-

ken op het soort afspraak, hoe vaak een bepaalde afspraak voorkomt en in welke maand. U

kunt ook een soortgelijk overzicht maken per behandelaar.